Sistemes FM Audiòfons / Implants Coclears

FM Audiòfons / Implants Coclears

Com ens poden ajudar els Sistemes de FM
Nadons, nens i adults poden millorar la seva audició en situacions auditives adverses amb l’ ús d’aquests Sistemes. Els usuaris d’audiòfons o implants coclears poden fer el seu dia a dia amb normalitat en la majoria de situacions, en canvi davant situacions de soroll, distància i reverberació l’audició a través d’aquests dispositius és insuficient. La distància entre l’oient i la font sonora redueix la comprensió de la paraula i això s’accentua si estem en un ambient de soroll. És per això que els Sistemes de FM han estat creats i són els que poden resoldre aquestes situacions.

Senyal nítida i propera

El Sistema de FM es composa d’un micròfon que porta l’orador, mestre… i transmet el senyal de manera inalàmbrica fins al receptor col·locat a l’audiòfon o implant de l’usuari.

Sistemes FM per adults i FM pediàtrica.

Disposem de Sistemes per adults que poden millorar la comunicació en activitats com conferències, visites guiades, reunions, pràctica d’esports… i Sistemes dissenyats expressament per l’àmbit escolar i educatiu. L’avantatge d’una senyal nítida i propera, lliure de sorolls de l’entorn que aporta un Sistema de FM a l’aula afavoreix notablement l’aprenentatge.

Compatibilitat

Som especialistes en oferir compatibilitat universal amb la majoria d’audiòfons, implants coclears i implants osteointegrats ( BAHA ).

Resultats avalats

Els resultats dels Sistemes de FM estan avalats per diversos estudis. En el cas dels nadons el seu ús afavoreix notablement l’aprenentatge inicial. Tots els sons de l’entorn, inclús els més distants, es converteixen en estímuls auditius, afavorint la comprensió i el desenvolupament del llenguatge.