La pèrdua auditiva en nens i adolescents pot derivar en greus problemes de rendiment escolar i de socialització.

La pèrdua auditiva en nens i adolescents pot derivar en greus problemes de rendiment escolar i de socialització. Una detecció precoç és bàsica per posar-hi solució el més aviat possible i evitar processos irreversibles. Ha acabat l’estiu i ja ho tenim tot a punt per començar l’escola.

Escoltar bé es clau en tots els aspectes de la vida, però especialment durant l’etapa d’aprenentatge, l’etapa escolar, és imprescindible. Per això recomanem una revisió auditiva per descartar altre tipus de problemes auditius que poden arribar a ser greus.

Recordem que la oïda és imprescindible per estimular el cervell i que una hipoacúsia de lleu a moderada no diagnosticada a temps pot generar trastorns en el vocabulari, problemes de dicció i dificultats d’aprenentatge, repercutint directament en el rendiment escolar.

La pèrdua auditiva en els nens i adolescents pot afectar també al nivell de sociabilitat, ja que de vegades es tradueix en dificultats per comunicar-se i establir relacions amb els seus companys.  Una dada significativa és que del 360 milions de persones sordes que hi ha al món segons la OMS, 32 milions són nens. Per tant, cal insistir en la importància d’una detecció precoç.

Durant els anys de creixement i desenvolupament, els nens i nenes amb problemes hipocaúsics necessiten solucions auditives particulars que els ajudin a millorar el seu progrés intel·lectual i social per poder integrar-se i viure sense limitacions ni discriminacions. Aquest diagnòstic, adaptació i rehabilitació són diferents als de persones amb més edat, per això és fonamental la detecció ràpida i l’adaptació personalitzada del tractament.