Entrenament Auditiu

Necessitem entrenament auditiu?

Una disminució de l’audició provoca que la comprensió de les paraules sigui menys precisa. Amb l’entrenament auditiu s’ensenya al pacient a captar i identificar correctament els sons inclús en les situacions auditives més desfavorables.
D’aquesta manera s’ajuda a les persones que utilitzen audiòfons i no n’acaben de treure un bon rendiment, a millorar la comprensió dels sons del llenguatge, aconseguint una disminució de la distorsió i una major tolerància i aprofitament dels audiòfons.
A l’igual que exercitem el nostre cos perquè continuï mantenint les seves facultats d’agilitat i moviment, el nostre sistema auditiu necessita també una correcta estimulació i entrenament per mantenir la seva capacitat de discriminació i interpretació dels missatges.