Les mascaretes, una barrera per l’alumnat sord

L'ús de mascaretes, una barrera per l'alumnat sord. Les mascaretes suposen una barrera en la comunicació de les persones sordes. Com tremquem aquestes barreres. Reproducció notícia a TV3 el 16/9/2020