Ajuts PUA 2019 – Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat

Aquest programa (PUA) té com a objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries a fi de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social.

AJUTS PUA – Carta als clients Albert Martín Audiologia 

+ informació ( enllaç a la web de la Generalitat )