Adaptació Infantil

Anamnesi pediàtrica i estudi audiològic complert

La funció del nostre equip pediàtric és acompanyar a la família i al nen en tot moment. El recull de tota la informació que aporten els pares és molt valuosa i el recolzament que els hi podem oferir és una molt bona eina per començar aquest procés. Realitzarem una complerta bateria de proves audiològiques pediàtriques que consten de: audiometria infantil condicionada amb el joc, reforç visual, potencials evocats o la tècnica que requereixi cada nen segons la seva edat. Tots aquests tests ens ajudaran a conèixer el grau de pèrdua del nen i les seves necessitats auditives.

Adaptació audiòfons pediàtrics

Disposem de la més àmplia gama d’audiòfons pediàtrics per oferir als nens amb pèrdua auditiva l’oportunitat d’aprofitar al màxim les seves capacitats auditives i de desenvolupament del llenguatge oral a l’edat primerenca. Un cop obtingut el diagnòstic correcte, el nostre equip d’audiòlegs pediàtrics recomanà els audiòfons més adients per a cada nen i li explicaran el perquè.

Adaptació Infantil

Seguiment i coordinació

El seguiment audioprotètic del nen es pauta per optimitzar l’adaptació dels audiòfons i es fa en funció de les seves necessitats. La coordinació amb els especialistes ORL, el Creda, les logopedes i l’escola és molt valuosa doncs ens assegura el correcte desenvolupament del nen. Treballem de manera multidisciplinar per aconseguir el millor per l’infant i perquè la família pugui tenir la tranquil·litat d’estar en bones mans i amb professionals honestos i compromesos amb la seva tasca. Col·laborem activament amb la millor xarxa pediàtrica i vam ser el primer Centre a tot l’Estat amb seu a Sant Cugat ( any 2006) del prestigiós Programa Infantil Phonak. Som Centre acreditat per la Generalitat de Catalunya per tramitar els ajuts públics PAO i PUA.