Acúfens

Acúfens

Entre un 70% i un 90% de les persones amb acúfens pateixen pèrdua auditiva.
Si es pateix un acúfen, podem avaluar la situació i analitzar si va acompanyat de pèrdua d’audició, mitjançant una audiometria. Un cop avaluat el problema, si hi ha l’existència de pèrdua auditiva en molts casos és convenient l’ús dels audiòfons i de l’estimulació auditiva. Disposem d’audiòfons especials per casos amb tinnitus.

Conèixer l’acúfen per millorar

Es poden patir acúfens per diversos motius i l’origen pot ser molt divers, des de l’exposició a sorolls forts de forma continuada, el tabac, hàbits poc saludables o estils de vida associats a l’estrès. Diferenciarem entre acúfen no problema en el que tot i la seva existència, el pacient conviu i s’habitua a ell sense que l’influeixi negativament en el seu dia a dia, i l’acúfen problema que és aquell en el que l’habituació per part del pacient li genera dificultats en el son, la concentració, la comprensió de la parla, ansietat, fustració i altres alteracions en la seva vida social i laboral. Amb l’ajut dels especialistes com els ORL, acupuntors o fisioterapèutes es pot arribar a cercar una solució a aquest greu problema.